Gratis verzonden vanaf € 50 in NL

(+31)023-5317232 info@lichy.nl (+31)06-12109053

Alg. voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LICHY / LEDpaleis / Helios Verlichting Haarlem

Verzendkosten.

De verzendkosten (aangetekend) bedragen € 6,50 per bestelling in Nederland. Indien u boven de € 50,= besteld, dan zijn de verzendkosten gratis. Uitgezonderd zijn de lampen die uitsluitend in de winkel opgehaald kunnen worden. Deze kunnen wel bezorgd worden door een speciale bezorgdienst. Meerkosten worden doorberekend.

De kosten voor standaard levering in België, Duitsland en luxemburg bedragen € 10,=

Betalen bij afhalen in de winkel.

U krijgt een bericht dat uw artikelen klaar staan om op te halen. Dit dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Na 14 dagen vervalt een niet opgehaalde bestelling automatisch.

De zendingen worden bezorgd door POSTNL.  Indien u niet thuis bent als de chauffeur bij u aanbelt, wordt het pakket bij een ophaalpunt aangeboden. U krijgt van POSTNL bericht. Let op! POSTNL laat geen briefjes meer achter. De track en trace mail geeft u de mogelijkheid om het pakket te volgen.

Betalen per bankoverschrijving.

Als u met betaling per bankoverschrijving, dan kan dit. Direct na ontvangst van de gelden wordt uw bestelling verzonden.

Transport bij grote dozen of grote aantallen.

Grote dozen die niet door POSTNL kunnen worden bezorgd, en bezorging van meubelen worden verzorgd door een gespecialiseerde meubeltransporteur, die vooraf telefonisch met u een afspraak maakt over het tijdstip van aflevering. De levering vindt plaats tussen 1-2 weken.

U dient aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Indien er niemand aanwezig is op het afleveradres om de bestelling aan te kunnen nemen, zal de chauffeur een briefje achterlaten. Het is mogelijk om een nieuwe afspraak te maken voor de bezorging. Hier worden echter wel kosten voor in rekening gebracht. De meubeltransporteur zal dit met u bespreken.

Uitzondering: Indien sprake is van een bestelling van uitzonderlijk veel artikelen (zakelijke bestelling) en daardoor uitzonderlijk transport, zijn de kosten in eerste instantie voor koper.

Leveringsvoorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de LICHY / LEDpaleis / Helios leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  LICHY / LEDpaleis / Helios behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum. Al volgens Nederlands recht.

Gegarandeerde prijs

LICHY / LEDpaleis / Helios garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de internetserver of door hackers, computervirussen etc. kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Geen verzendkosten of orderkosten

Voor het verzenden van onze producten worden geen verzendkosten berekend vanaf de totale ordergrote € 50,=. Uitgezonderd bepaalde artikelen.

De gratis verzending betreft uitsluitend leveringen in Nederland.

De kosten voor standaard levering in België, Duitsland en luxemburg bedragen € 10,=

Levertijd

Normaal binnen een tot vijf werkdagen. Echter, bij al onze artikelen staat de levertijd vermeld.

Indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn wordt uw bestelling, zo snel mogelijk, binnen 1 werkdag bezorgd. POSTNL kan dit (onder haar eigen voorwaarden) later bezorgen.

De werkdagen van onze verzendafdeling zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag . De zendingen die op zaterdagen worden verpakt kunnen door ons niet eerder dan de volgende maandag aan de vervoerders worden aangeboden. Uitgesloten zijn nationale feestdagen.

Indien de artikelen niet op voorraad zijn wordt de levertijd bij het artikel aangegeven.

Indien een product uitverkocht is en niet meer na te leveren is vervalt de koopovereenkomst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Indien de levertijd de 30 dagen overschrijdt heeft u het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

uitzondering: vakantietijd kan mogelijk vertraging opleveren in het leveren van uw bestelde produkt. Hierover brengen wij u op de hoogte.

Afmetingen

De afmetingen genoemd bij onze artikelen zijn globale maten en kunnen enigszins afwijken.

Plafondopeningen (zaag diameters) van inbouwspots zijn globaal en dienen slechts ter indicatie.

Wij raden u daarom aan om pas openingen te maken wanneer u de bestelde inbouwspots in bezit heeft.

Informatievoorziening

De tips, levertijden, artikelomschrijvingen en verdere informatie op onze site wordt met zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onzorgvuldigheden in deze teksten.

Tevens worden onze artikelen continu vernieuwd en kan het dus voorkomen dat het artikel enigszins afwijkt van eenzelfde artikel wat reeds eerder bij ons is aangeschaft.

KLeuren op foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid. Indien u zeker wilt zijn van de daadwerkelijke kleur, dan verzoeken wij u het artikel in de winkel te bezichten voor aankoop.

De levertijden van artikelen die zijn uitverkocht worden zo zorgvuldig mogelijk ingeschat met gegevens afkomstig van de fabrieken die de artikelen produceren , maar kunnen uitlopen door omstandigheden waar wij helaas geen grip op hebben. Wij hebben wel de plicht om veelvuldig met deze fabrieken te communiceren zodat wij de informatie op onze site kunnen verversen.

Al onze wandlampen en spots worden geleverd zonder snoer. Indien een snoer is meegeleverd dan staat dat afzonderlijk vermeld.

Garantievoorwaarden

LICHY / LEDpaleis / Helios Verlichting Haarlem garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door LICHY binnen de garantieperiode kosteloos hersteld.

Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lichtbronnen vallen niet onder de garantie.

Er kan helaas geen garantie worden gegeven als het defect is veroorzaakt doordat er een te hoog wattage lichtbron in de lamp in gebruik is geweest.

U krijgt 2 jaar garantie op uw aankoop, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon.

Op LED lampen max 6 maanden tenzij anders overeengekomen of verlengde garantie leverancier.

Bij vervangingen onder garanties blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

– als er veranderingen in of aan het artikel door u of derden zijn aangebracht,

– door gebreken die zijn onstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik waarvoor het artikel is bedoeld,

– beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,

– bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie, piekspanning etc,

– oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp,

– blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,

– niet dimbare lampen dimmen!,

indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door u zelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit verkeerde montage en verkeerd gebruik van het product. Voor eventuele montage en het gebruik dienen de nationale en internationale electrische veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen. De elektrische aansluiting bij hanglamp en/of plafondlamp mag uitsluitend door een erkende vakman worden uitgevoerd.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

LEDpaleis / Helios Verlichting / LICHY 
Kruisstraat 33 ZW
2011 PW  Haarlem
Nederland
Tel: 023-5317232
email: info@lichy,nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. Is de verpakking te groot, dan kan u het door ons laten ophalen tegen een voorafgaand afgesproken bedrag.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

– Producten mogen geen wijzigingen hebben ondergaan;

– De artikelen mogen niet langdurig gebruikt zijn, maar enkel om de aard van het product vast te stellen en uit te proberen zoals men dit in de winkel ook zou doen.

Vraag bij het versturen naar een bewijs van verzending. U bent zelf verantwoordelijk voor de zending tot het moment dat wij het in ontvangst nemen. Verzekerd verzenden is aan te raden.

retouradres:

LEDpaleis / Helios Verlichting / LICHY

Kruisstraat 33 ZW

2011 PW  Haarlem Nederland

BELANGRIJK IVM GLASBREUK EN/OF BESCHADIGING DOOR TRANSPORT!

Gevallen van breuk of beschadigingen door transport, dient U binnen 5 dagen na ontvangst te melden per email info@lichy.nl . Dit onder vermelding van naam, adres en factuurnummer en mogelijkerwijs een foto van het betreffende artikel. Een verzekerde verzending dient namelijk bij POSTNL binnen 5 dagen te worden gemeld, schade door verzending kan na 5 dagen niet meer schadeloos worden gesteld.

INNAME OUDE ARMATUUR

Bij aanschaf van een nieuwe armatuur, kan u er voor kiezen om uw oude lamp in te leveren bij:

1) een bij u in de buurt zijnde millieustraat van de gemeente;

2) een van de winkels bij u in de buurt;

3) op te laten halen door onze transporteur.

Bij keuze 3 vind ophalen plaats na verstrijken van de 30 dagen zichttermijn. Met u zal dan een afspraak gemaakt worden om het betreffende armatuur op te halen..

Het Nederlands recht is van toepassing. Vertalingen van de algemene voorwaarden hebben als basis de Nederlandse algemene voorwaarden. Deze is ook leidend.